0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Фондация в частна полза

Фондация в частна полза

Въпрос: Откривам фондация в частна ползва и ме интересуват следните въпроси:

1. По какъв начин се отчита тя?

2. Трябва ли да имам книга за дарения и трябва ли да я регистрирам някъде?

3. При положение че фондацията е с културна и образователна насоченост, то направените към нея дарения могат ли да се използват за приспадане от корпоративния данък на парителите?

4. Какви книги трябва да се водят за отчета на дейността?

Отговор: Отговор от Ева Марчева, Вещо лице съдебно - счетоводни експертизи
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за ЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да с самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях. Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на

това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

Според чл. 48, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ, освободени от данък са придобитите имущества от дарения за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения.

Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза не са включени в това изключение.• Фондация в частна полза • Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК • Полезни съвети за намиране на добра счетоводна кантора • 15 Интервю въпроса при Избиране на счетоводна фирма • Всичко за счетоводството • Справка за здравно осигураване • Данъчно облекчение за млади семейства – Често задавани въпроси и отговори ??? • Търговски регистър към Агениця по вписванията • Национална агенция по приходите
ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Фондация в частна полза