0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Протокол за встъпване в длъжност


 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
 Протокол за Постъпване на Работа
 
Изтегли от тук: files/Prokol za vstepvane v dlagnost.doc
 
Протокол за Постъпване на Работа
към Трудов Договор от__.__.20__ год.
 
            Днес, __.__.20__ год., в гр./с. ___, между страните:
                        РАБОТОДАТЕЛ:___ с БУЛСТАТ ___
                                    и
                        РАБОТНИК: ___ с ЕГН/ЛНЧ ___
            се подписа настоящият Протокол за Постъпване на Работа, с който се удостовери, че:
 
            1. В деня на подписването на Протокола Работника постъпи на работа в предприятието на Работодателя.
            2. Работодателят предостави на Работника:
                        - Екземпляр от Трудовия Договор, подписан между страните;
                        - Копие от завереното уведомление до Националната Агенция по Приходите (НАП), от което е видно, че Трудовия Договор между страните е регистриран в НАП.
            Протоколът се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.
           
Работодател (подпис): ___                                                                                             Работник (подпис): ___
 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2018, Всички права запазени. Протокол за встъпване в длъжност