0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Молба за отпуск по майчинстово

 ТРЗ  И  ЛИЧЕН  СЪСТАВ

 Молба за Отпуск по Майчинство

 

 

До

Управителя / Изпълнителния Директор

на ___

                                (наименование на предприятието)

 

МОЛБА за Отпуск

от ___ с ЕГН/ЛНЧ: ___

                                (трите имена по документ за самоличност)

на длъжност: ___

от отдел/цех: ___

 

            Уважаеми/а г-н/г-жо ___,

            Моля на основание чл.164, ал.1 от Кодекса на Труда да ми бъде разрешено ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст.

            Детето ___ с ЕГН ___ е родено на __.__.20__ год. и отпускът по чл.ч64, ал.1 от КТ изтича на __.__.20__ год.

 

            Прилагам:

                        1. Копие от Удостоверение за Раждане № ___

                        2. Декларация по чл.164 от КТ

 

Дата: ___

Подпис: ___ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2018, Всички права запазени. Молба за отпуск по майчинстово