0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Декларация за банкова сметка пред НОИ

 ТРЗ  И  ЛИЧЕН  СЪСТАВ

 Декларация за Банкова Сметка – към Болничен Лист

 

 

Приложение №7, към чл.8 от КСО

До

Директора на Районното/Столичното

Управление ”Социално Осигуряване”

гр. ___

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за банкова сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

от ___ с ЕГН/ЛНЧ ___

                                (трите имена по документ за самоличност)

адрес за кореспонденция: ___

                                (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

лична карта: ___

                                (№, издадена на дата, от)

                       

            ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

            Личната ми банкова сметка за изплащане на парично обезщетение/помощ от ДОО е:

                        банка ___, град ___

                        IBAN ___, BIC ___

            за което прилагам копие от документ, издаден от същата банка.

           

            ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

            В 7-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административно-наказателна отговорност по реда на чл.349 от КСО.

            За деклариране на неверни данни носа наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.

 

Дата: ___

град/село: ___

Декларатор (подпис): ___ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2018, Всички права запазени. Декларация за банкова сметка пред НОИ