0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Срокове за внасяне на осигурителни вноски

           Срокове за внасяне на осигурителнит вноски
 
Редът за внасяне на осигурителите вноски за държавното обществено осигуряване, в т.ч. и сроковете, в които те се дължат, се установени в чл.7 от КСО.
Сроковете на внасяне на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на здравно-осигурителните вноски и на вноските за фонд „ГВРС” са уеднаквени с тези за внасяне на дължмите вноски към ДОО, съглсно чл. 158 от КСо, чл.40, ал.1, т.1, буква „В” от Закона за здравно осигуряване и чл. 20, ал.4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
В тази връзка следва да имате предвид следните правила, регламентирани в посочените разпоредби

              Дължимост на осигурителните вноски от осигурителите:
 
1.Осигурителните вноски за сметка на осигурителя се дължат едновременно с изплащане на възагражденията на пресонала или на част от тях – чл. 7, ал. От КСО.
2.Осигурителните вноски, които са за сметка на работниците и служителите, се дължат при изпрлащане на възнагражденията и не се удължат от авансовите плащания, освен когато за сътветния месец и изплатен само аванс – чл.7, ал.11 от КСО
3.Когато възнагражденията са начислени, но се са изплатени или не са начислени, работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски, които са за негова сметка на осигурените лица, до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът – чл.7, ал.3
4.Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение – по граждански договор, се внасята от осигурителя до 10-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаградението – чл.7, ал.6 то КСО
5.Дължимите осигурителни вноски за плащания при прекратяване на осигуряването или при отпуск извън редовното плащане на заплати или аванс са внасят заедно с първите следавщи осигурителни вноки – чл.7, ал.8, изр.2 от КСО


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Срокове за внасяне на осигурителни вноски