0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Дължимост на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица

Дължимост на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица
 
  1. Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят от тях авансово до 10-то число на месеца, сладващ месеца, за който се дължат – чл.7, ал.4 от КСО
  2. Окончателните осигурителни вноки за предходнта година се определят от самоосигуряващите лица въз основа на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и се дължат в срока за подаването и, т.е до 30 април – чл.6, ал.8 КСО
  3. Специално правило е установено в чл.6, ал. 9 от КСО по отношение на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които произвеждат единствено непреработена растителна и/или животинска продукция. Съгласно посочената разпредба, тази категория лица не определят окончателен размер на осигурителен догод за тази си дейност и не дължат окончателни осигурителни вноски.
  4. Ако към десето чистло на месеца самоосигрураващите се лица се намират във временна неработоспособност, те могат да внесат авансовите си осигурително вноски до 10-ти число на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът на неработоспособността – чл.3, ал. 2 от Наредбата за обществено осигурявне на самоосигураващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морскита лица – НООСЛБГРЧМЛ
  5. Избралите да се осигуряват само за пенсия самоосигураващи се лица могат да избегнат ежемесечното внасяне на осигурителни вноски, като внасят авансово дължимите вноки върху избрания осигурителен доход за определени от тях периоди през календарната година . чл.3, ал.5 от НООСЛБГРЧМЛ
 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Дължимост на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица