0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Заповед за командировка в чужбина

 Албум на Първични Счетоводни Документи

 Заповед за Командировка в Чужбина

 

организация:

 

ЕИК

 

ЗАПОВЕД за командировка в чужбина

                                           /                                               

                Съгласно Кодекса на Труда и Наредбата за Служебните Командировки и Специализации в Чужбина, КОМАНДИРОВАМ:

трите имена на служителя                  

длъжност

 

 

до държава:

 

град:

 

и обратно

в организация:

 

със следната задача/цел:

 

 

 

за срок от:

 

дни, от дата:

 

до дата:

 

КОМАНДИРОВКАТА е с право на:

описание на разхода

мярка

колич.

стойност

валута

сума

1

дневни пари

 

 

 

 

 

2

квартирни пари

 

 

 

 

 

3

пътни (билети или гориво)

 

 

 

 

 

всичко:

 

пътуването да се извърши със: (описва се подробно вида и номера на превозното средство, в т.ч. разхода за билет или гориво)

 

 

                Разходите за командировката са за сметка на организацията.

                В три дневен срок от приключването на командировката, командированият служител се задължава да представи доклад за извършената работа и да представи билетите (горивото) за пътуването и фактурата за нощувките.

издал заповедта

длъжност

подпис

 

 

 

                                       

Изтегли от тук: files/Zapoved za komandirovka v chugbina.doc

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Заповед за Командировка в Чужбина е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друга държава. Със същия документ се определят и сумите за различните разходи по време на задграничната командировка.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

 

 ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Заповед за командировка в чужбина