0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Заповед за командироване в стараната

 Албум на Първични Счетоводни Документи

 Заповед за Командировка в Страната

 

 

ЕИК

 

 

ДОКЛАД

за извършената работа от командированият служител

ЗАПОВЕД

за командировка в страната

 

 

                Съгласно Кодекса на Труда и Наредбата за Служебните Командировки, КОМАНДИРОВАМ:

трите имена на служителя

длъжност

 

 

до гр./с.:

 

и обратно

в организация:

 

със следната задача/цел:

дата:

подпис на служителя:

 

 

 

ОЦЕНКА

за извършената от командированият служител работа

                Командировката е с право на пътни, дневни и квартирни пари, съгласно Наредбата за Служебните Командировки и е за сметка на организацията.

 

командировката е за срок

дата:

подпис на ръководителя:

от:

 

до:

 

 

 

пътуването да се извърши със:

СМЕТКА

за полагащите се на служителя пътни, дневни и квартирни пари

 

                В тридневен срок от завръщането си, служителят да докладва писмено за резултата от командировката и да представи разходите за пътни и квартирни.

опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни

сума

1

 

 

2

 

 

трите имена на ръководителя

длъжност

3

 

 

 

 

4

 

 

подпис на

ръководителя:

 

5

 

 

всичко:

 

пристигнал в:

 

получен аванс за командировката:

 

пристигнал на дата

отпътувал на дата

остатък за плащане/възстановяване:

 

 

 

словом:

 

подпис на длъжностно лице и печат

подпис на длъжностно лице и печат:

имена на лицето, изплатило сумата

подпис на лицето, изплатило сумата

 

 

 

 

                                 

Изтегли от тук:files/Zapoved za komandirovane v stranata.doc
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Заповед за Командировка в Страната е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друго населено място. Със същия документ се отчита изпълнението на поставените задачи, направените разходи за командировката и тяхното изплащане от каса на предприятието.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

 ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Заповед за командироване в стараната