0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Протокол за ВОП - изменение

 Албум на Първични Счетоводни Документи

 Протокол за ВОП (или Други ДДС Разчети) – изменение

 

 

№ 1234567899

ПРОТОКОЛ за изменение на Протокол №1234567890 от 01.01.2001

дата: 01.02.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС (най-често получател по ВОП)

(най-често доставчик по ВОП) НАСРЕЩНА СТРАНА

 

 

ЕИК:                                                    

ИН по ЗДДС:                                                     

VAT  :                                                                                              

адрес:                                                                                                                                                   

адрес:                                                                                                                                                   

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по изменението:

 

нова дан. основа:

 

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

нов ДДС 20%:

 

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:

 

                     

 

Изтегли документа: Protokol za VOP izmenenie.doc

1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

                Протоколът (за ВОП или Други ДДС Разчети) за Изменение е първичен счетоводен документ, за целите на ЗДДС, който се съставя в случаите, когато има изменение на данъчната основа на доставка или развалянето на доставка, за която е издаден Протокол.

 

 

2.  РЕКВИЗИТИ

 

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

• Номер и дата на Протокола.

                • Името и идентификационния номер на задълженото лице.

                • Името и идентификационния номер на доставчика (в случаите на ВОП).

                • Номер и дата на Фактурата, когато такава е издадена до датата на издаване на Протокола (в случаите на ВОП).

• Номерът и датата на първоначалния Протокол, издаден за доставката.

                • Основанието за издаването на новия Протокол.

                • Увеличението/намалението на данъчната основа.

• Ставката на данъка.

                • Основанието за начисляване или неначисляване на данъка.

                • Увеличението/намалението на данъка.

 

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

                Името и идентификационния номер на ”насрещната страна”, освен в случаите на ВОП, което е удобство при проследяване на контрагента, във връзка с който е възникнало това задължение за начисляване на ДДС и последващата промяна. Независимо от това, че в много случаи идентификационния номер на ”насрещната страна” не е задължителен реквизит е силно препоръчително да се посочи.ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Протокол за ВОП - изменение