0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Приемо-предавателен протокол

 Албум на Първични Счетоводни Документи

 Приемо-Предавателен Протокол

 

Приемо-Предавателен Протокол

 

                Днес, 01.02.2010 год. в гр. София, между страните:

 

фирма:

 

 

адрес:

 

 

ЕИК:

 

 

представляващ:

 

 

наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

                се подписа настоящият Приемо-Предавателен Протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.       Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ОБЩО:

 

 

чл.2.       Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.       Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

                За предаваща страна (подпис):                                                                                                                                                                         За приемаща страна (подпис):

               

 Изтегли от тук: files/Priemo-predavatelen protokol.doc

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Приемо-Предавателен Протокол е документ, с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, материали или активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

 ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Приемо-предавателен протокол