0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Отчет за извършени продажби/покупки при спец. ред на облагане

 Албум на Първични Счетоводни Документи

 Отчет за Извършени Продажби/Покупки при Спец. Ред на Облагане

 

 

организация:

 

ЕИК

 

ОТЧЕТ  ЗА  ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПРОДАЖБИ/ПОКУПКИ  ПРИ  СПЕЦИАЛЕН  РЕД  НА  ОБЛАГАНЕ (туристически услуги, облагане маржа на цената и доставка на инвестиционно злато)

вид на доставената стока/услуга

мяр.

колич.

дата на

дан. съб.

ф-ра №

ако е прил.

елем. за опред. на дан. основа

данъч. основа

%

ДДС

ДДС

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

 

 

 

 

                           

Изтегли документ:files/Protokol za izvarsheni prodagbi_pokupki pri spets red na oblagane.doc

1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

                Отчетът за Извършените Продажби/Покупки при Специален Ред на Облагане е вторичен счетоводен документ, в който се описват извършените продажби/покупки при специален ред на облагане – в т.ч. общи туристически услуги, облагане маржа на цената, доставка на инвестиционно злато и други специфични доставки, съгласно ЗДДС.

  

2.  РЕКВИЗИТИ

 

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

                • Име и идентификационен номер по ЗДДС на организацията съставител.

• Количество и вид на стоката за всяка конкретна доставка или вида на услугата.

                • Датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката.

                • Описание на издадените Фактури за доставката, когато издаването им е задължително.

                • Елементите, необходими за определянето на данъчната основа.

                • Данъчната основа.

                • Ставката на данъка.

                • Размера на данъка.

                • Име, длъжност и подпис на съставителя.

                • Дата на съставяне.ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Отчет за извършени продажби/покупки при спец. ред на облагане