0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Митническа декларация

 Албум на Първични Счетоводни Документи

 Митническа Декларация

 

 

1. Митническа

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

А. ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

 

 

8

2. Изпращач / Износител №

8. Получател №

формуляр за получателя

 

 

14. Декларатор/Представител

15. Държава на изпращане/износ

15. Код държ. изпр.

17. Код държ. получ.

 

 

 

 

16. Държава на произхода

17. Държава на получаване

 

 

18. Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане 

20. Условия на доставка

 

 

21. Идентификация и националност на трансп. средство при преминаване на границата 

22. Валута и обща фактурна стойност

23. Валутен курс

24. Вид на сделка

 

 

 

 

 

25. Вид транспорт на

26. Вид транспорт в

27. Място на разтоварване

28. Финансови и банкови данни

 

граница

 

държавата

 

 

29. Входно митническо учреждение

30. Местонахождение на стоките

8

 

 

31. Колети и описание на стоката

Маркировки и номера на контейнер(и) – брой и вид

32. Стока

33. Тарифен код

 

 

 

34. Държ. на произх. – код

35. Бруто тегло – кг

36. Преференции

 

 

 

37. РЕЖИМ

38. Нето тегло – кг

39. Квота

 

 

 

40. Митнически манифест / Предшестващ документ

 

41. Допълн. мерна единица

42. Цена на стоката

43. М.О. Код

 

 

 

44. Допълн. информ. и предостав. докум., серт. и разрешит.

 

45. Уточняване

 

46. Статистическа стойност

 

47. Изчисляване на вземанията

Вид

Основа за изчисляване

Ставка

Сума

НП

48. Отсрочено плащане

49. Идентификация на склад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. СЧЕТОВОДНИ ДАННИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

                               

 

Изтегли документ: files/mitn deklaratsia.doc

1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

                Митническата Декларация е първичен счетоводен документ, с който се декларира внос на суровини, материали, стоки или материални активи от доставчик, който се намира извън Европейския Съюз, както и износ за получател, извън Европейския Съюз.

 

 

2.  РЕКВИЗИТИ

                Митническата Декларация се съставя по образец и ред, одобрен от Министъра на Финансите. Образецът на Митническата Декларация съдържа необходимите реквизити, за да се изчисли митническата облагаема стойност и дължимите мита, акцизи и ДДС.

 

забележка: показаната митническа декларация не съдържа всички предвидени реквизити и има за цел да създаде представа за нейната форма и съдържание.ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Митническа декларация