0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Примерни документи за регистрация в ДАНС

Законовата разпоредба, която задължава юридическите лица с нестопанска цел да се регистрират по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари е чл. 3 ал. 2 т. 17 от закона, във връзка с чл. с чл. 16 от същия закон.

Необходимите документи са:
1. Вътрешни правила за мерките срещу изпирзнето на пари и финансирането на тероризма, приети от управителния орган на ЮЛНЦ

2. копие от устав/ устройствен акт на ЮЛНЦ - то,
3. копие от БУЛСТАТ регистрацията,
4. копие от съдебното решение за учредяване
5. копие от актуално състояние.

Всчики копия следва да са заверени "вярно с оригинала" от представляващия, подписани и подпечатани от него.

Документите за регистрация се придружават от молба - заявление, адресирана до Председателя на ДАНС.
Самата регистрация означава, Председателя на ДАНС да одобри така представените Вътрешни правила, с което изпълнявате задълженията си по закон.

Санкциите за пропускане на срока за регистрация са описани в чл. 23 и сл. на закона и по-конкретно чл. 23 (3) и (4).

Макар и пропуснали срока, по-добре е да се извърши регистрацията, отколкото да се чака да бъде направена проверка.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Примерни документи за регистрация в ДАНС