0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

КРИТЕРИИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ, ОПЕРАЦИИ

КРИТЕРИИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ, ОПЕРАЦИИ
И КЛИЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
(ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 17 ОТ ЗМИП) -

СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ ИЛИ СДЕЛКИ
1. Характерът на дарението не съответства на целите на организацията;
2. Мащабите на дарението не съответстват на реалните потребности на орга-
низацията;
3. Дарението се извършва от физически лица или фирми, за които се знае или
предполага, че са придобили средствата си чрез престъпна дейност;
4. Волята на дарителя предвижда трансформация на дарението, при което са
възможни закононарушения и злоупотреби;
5. Дарението се довежда до непосредствените му получатели с помощта на
лице или организация, за които се предполага, че няма да го предаде на да-
рения;
6-19 --------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ 0898/527 530
20. Освободени от вносни мита дарения, за които може да се предполага, че
ще бъдат реализирани чрез търговската мрежа.
 
СЪМНИТЕЛНИ КЛИЕНТИ/ДАРИТЕЛИ
1. Представители или пълномощници на физически или юридически лица,
представящи документи за идентичност и правоспособност, чиято автенти-
чност поражда съмнение;
2. Всички физически и юридически лица, групи и организации, фигуриращи в
списъка по чл. 5 от ЗМФТ, който списък се приема, допълва и изменя от
Министерски съвет, спрямо които се прилагат мерките срещу финансира-
нето на тероризма, включващ:
---------------
3-13
--------------
14. Дарителят посочва като адрес адреса на трето лице или адрес за кореспон-
денция, който е пощенска кутия;
15. Подписът в документа за самоличност не съответства на положения от да-
рителя във връзка с дарението.
 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. КРИТЕРИИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ, ОПЕРАЦИИ