0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 8 Оперативни сегменти

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Основен принцип
     1.  Предприятието оповестява информация, за да позволи на ползвателитена неговите финансови отчети да оценят естеството и финансовите резултати набизнес дейностите, в които то предприема, и икономическата среда, в коятооперира.
     Обхват
     2. Настоящият МСФО се прилага за:     а) отделните или индивидуални финансови отчети на предприятие:     i) чиито дългови или капиталови инструменти се търгуват на публичен         пазар (вътрешна или чуждестранна фондова борса или извънборсов         пазар, включително местни и регионални пазари), или     ii) което подава или е в процес на подаване на своите финансови отчети          пред комисия по ценни книжа или друга регулаторна организация за          целите на издаване на какъвто и да било клас инструменти на          публичния пазар; и     б) консолидираните финансови отчети на група с предприятие майка:     i) чиито дългови или капиталови инструменти се търгуват на публичен         пазар (национална или международни фондови борси или извънборсови         пазари, както местни, така и регионални пазари) или     ii) което регистрира или е в процес на регистриране на своите финансови          отчети пред комисия по ценни книжа или друг регулаторен орган с цел          емитиране на какъвто и да клас инструменти на публичния пазар.     3. Ако предприятие, за което не се изисква да прилага настоящия МСФО,избере да оповести информация за сегменти, която не е в съответствие снастоящия МСФО, то не описва информацията като сегментна информация.     4. Ако финансовият отчет съдържа както консолидираните финансовиотчети на предприятие майка, което е в обхвата на настоящия МСФО, така иотделните финансови отчети на предприятието майка, сегментната информация сеизисква само в консолидираните финансови отчети.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 8 Оперативни сегменти