0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     ЦЕЛ
     Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране иоповестяванията, свързани със земеделската дейност.
     ОБХВАТ
1. Настоящият стандарт се прилага за отчитане на посочените по-долу
елементи, когато то е свързано със земеделска дейност:
а) биологични активи;
б) земеделска продукция в момента на прибиране на реколтата; и
в) правителствени дарения, разгледани в параграфи 34-35.
2. Стандартът не се прилага за:
а) земя, свързана със земеделската дейност (вж. МСС 16 Имоти, машини и
съоръжения и МСС 40 Инвестиционни имоти);
и
б) нематериални активи, свързани със земеделската дейност
(вж. МСС 38 Нематериални активи).
3. Настоящият стандарт се прилага за земеделската продукция, която
представлява прибрания продукт от биологичните активи на предприятието, само
в момента на прибиране на реколтата. След това се прилага МСС 2 Материални
запаси или друг приложим стандарт. Съответно настоящият стандарт не се
занимава с преработването на земеделска продукция след прибирането на
реколтата, например преработването на гроздето във вино от винопроизводител,
който е отгледал гроздето. Въпреки че тази преработка може да е логично и
естествено продължение на земеделската дейност и протичащите събития могат да
имат известно сходство с биологичната трансформация, тя не е включена в
определението за земеделска дейност на настоящия стандарт.
4. Таблицата по-долу дава примери за биологични активи, земеделска
продукция и продукти, които са резултат от преработване след прибиране на
реколтата:
 
 
Биологични активи
 
Земеделски продукти
 
Продукти, които са резултат от преработване след прибиране на реколтата
 
Овце
 
Вълна
 
Прежда, килими
 
Дървета в дървен масив
 
Дървени трупи
 
Дървен материал
 
Растения
 
Памук
 
Прежда, дрехи
 
 
Захарна тръстика
 
Захар
 
Млекодойни животни
 
Мляко
 
Сирене
 
Свине
 
Месо
 
Наденици, шунка
 
Храсти
 
Листа
 
Чай, тютюн
 
Лозя
 
Грозде
 
Вино
 
Плодни дървета
 
Пресни плодове
 
Преработени плодове
 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие