0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица

Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица - Изтегли МСС 24
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1. Целта на настоящия стандарт е да се осигури опростяването всчетоводните отчети на предприятието на информацията, необходима за насочванена вниманието към възможността финансовото състояние и резултатите отдейността да са повлияни от съществуването на свързани лица и от сделки инеуредени салда с такива лица.
     Обхват
     2. Настоящият стандарт се прилага за:     (а) идентифициране на взаимоотношения и сделки на свързани лица;     (б) идентифициране на неуредени салда между предприятието и свързаните снего лица;     (в) идентифициране на обстоятелства, при които се изисква оповестяванесъгласно букви а) и б); и     (г) определяне на оповестяванията, които ще бъдат направени за тези         случаи.     3. Настоящият стандарт изисква оповестяване на сделки и неуредени салдана свързани лица в самостоятелните финансови отчети на предприятието майка,контролиращия съдружник или инвеститора в съвместното предприятие, представенив съответствие с МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети.       4. Сделките и неуредените салда на свързани лица с други предприятия вгрупата се оповестяват във финансовите отчети на предприятието. Сделките инеуредените салда между свързани лица в групата се елиминират при изготвянена консолидираните финансови отчети на групата.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица