0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Международен счетоводен стандарт (МСС) 17 Лизинг

Международен счетоводен стандарт (МСС) 17 Лизинг - Изтегли МСС 17 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     1. Целта на настоящия стандарт е да се определи подходяща политика засчетоводно отчитане и оповестяване за лизингополучателите и лизингодателите,която да се прилага по отношение на лизинговите договори.
     Обхват
     2. Настоящият стандарт се прилага при счетоводното отчитане на всичкилизингови договори с изключение на:     а) лизинговите договори за проучване или използване на минерали,         петрол, природен газ и други подобни невъзстановими ресурси; и     б) лицензионните споразумения за кинофилми, видеозаписи, пиеси,         ръкописи, патенти и авторски права.     Настоящият стандарт обаче не трябва да се прилага като база заоценяване на:     а) имотите, държани от лизингополучатели, които се отчитат като         инвестиционни имоти (вж. МСС 40 Инвестиционни имоти);       б) инвестиционните имоти, предоставени от лизингодатели при оперативен         лизинг (вж. МСС 40);     в) биологичните активи, държани от лизингополучатели при финансов         лизинг (вж. МСС 41 Земеделие); или     г) биологичните активи, отдадени от лизингодатели при оперативен         лизинг (вж. МСС 41).     3. Настоящият стандарт се прилага за договори, при които се прехвърляправото на използване на активи, въпреки че е вероятно от лизингодателя дасе изискват значителни услуги във връзка с експлоатацията или поддръжката наподобни активи. Настоящият стандарт не се прилага за споразумения,представляващи договори за услуги, при които правото на използване на активине се прехвърля от едната страна по договора на другата.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 17 Лизинг