0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 Договори за строителство

Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 Договори за строителство - Изтегли МСС 11
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 1а
     Цел
     Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране наприходите и разходите, свързани с договори за строителство. Поради характерана дейността, изпълнявана по договори за строителство, обикновено датата, накоято се сключва договорът, и датата на приключването на дейността попадат вразлични отчетни периоди. Следователно основният въпрос при счетоводнотоотчитане на договорите за строителство е разпределянето на приходите иразходите по договора към счетоводните периоди, през които се изпълняватстроителните работи. В настоящия стандарт се използват критериите запризнаване, установени в Общите положения за изготвянето и представянето нафинансови отчети, с цел определяне кога приходите и разходите по договоратрябва да бъдат признати като приходи и разходи в отчета за доходите. Тойпредоставя и практически насоки относно прилагането на тези критерии.
     Обхват
     1. Настоящият стандарт следва да се прилага при счетоводно отчитане надоговори за строителство във финансовите отчети на изпълнителите.     2. Настоящият стандарт заменя МСС 11 Отчитане на договорите за строителнадейност, одобрен през 1978 г.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Международен счетоводен стандарт (МСС) 11 Договори за строителство