0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Данъчно третиране на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество, придобити през 2010 г.

Данъчно третиране на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество, придобити през 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” ЗДДФЛ, не подлежат на облагане доходите, придобити през текущата данъчна година от:
·                                 продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
·                                 продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
Въведеното изискване в чл. 13, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗДДФЛ, между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната на недвижимия жилищен имот да са изминали повече от три години, е в сила от 01.01.2010 г. и касае доходите, придобити след тази дата. Ще припомним, че преди това доходите, придобити през течение на данъчната година от продажба или от замяна на един недвижим жилищен имот, се считаха за необлагаеми, независимо от датата на придобиване на имота. По този начин съществуваше правна възможност физическите лица ежегодно да извършват продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, като придобитият доход безусловно беше освободен от облагане.
Предвид отпадането на тази възможност, един от въпросите, които биха могли да възникнат във връзка с годишното облагане на доходите от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, е: 
Как следва да се процедира, ако сделката по продажба или замяна на недвижимия жилищен имот е осъществена през 2009 г. (тогава е прехвърлен имотът), но плащането по сделката е осъществено след 01.01.2010 г. - облагаем или необлагаем ще бъде този доход?
Преди да дадем отговор на този въпрос, ще припомним, че по отношение на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество законът не предвижда специално данъчно третиране относно определянето на датата на придобиването на дохода. В тази връзка, приложима е общата норма на чл. 11, ал. 1 ЗДДФЛ, според която доходът се смята за придобит на датата на:
·                                 плащането - при плащане в брой;
·                                 заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
·                                 получаването на престацията - за непаричен доход.
Следователно, ако плащането е осъществено през 2010 г. - доходът ще се счита за придобит през същата данъчна година и ще се третира в съответствие с новия регламент на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗДДФЛ. В този смисъл, ако между датата на придобиването и датата на продажбата на недвижимия жилищен имот са изминали по-малко от три години, доходът, придобит през 2010 г., ще се счита за облагаем. В случай че между датата на придобиването и датата на продажбата са изминали повече от три години, доходите от реализираната от лицето сделка ще се считат за необлагаеми.

 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Данъчно третиране на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество, придобити през 2010 г.