0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Данъчно третиране на доходите от лихви1

Данъчно третиране на доходите от лихви1 
Отговор:
Ева Марчева, вещо лице Съдебно-счетоводни експретизи ВОС,
Управител на Счетоводна и консултанска кантора „Евроконсулт – Марчева”

На основание чл. 13, ал. 1, т. 8, 9 и 10 ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща за 2010 г., необлагаеми са придобитите през годината доходи от:
·                                 лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);
·                                 лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за ЕИП;
·                                 лихви по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане.
Новият момент, касаещ данъчното третиране на доходите от лихви, придобити през 2010 г., е свързан конкретно с разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗДДФЛ.
До 31.12.2009 г., на това основание, за необлагаеми се считаха доходите от лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации.
След изменението на цитираната разпоредба, направено със ЗИД на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 32 от 28.04.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), необлагаеми по смисъла на ЗДДФЛ са и доходите от лихви и отстъпки от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за ЕИП. Това допълнение беше направено с цел изпълнение на задълженията на страната ни по чл. 56 от Договора за създаване на Европейската общност и по чл. 40 от Споразумението за ЕИП, относно гарантиране свободата на движение на капитали.
 


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Данъчно третиране на доходите от лихви1