0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Данъчно третиране на доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители


Данъчно третиране на доходите от дейността на физическите лица,
регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители
Отговор:
Ева Марчева, вещо лице Съдебно-счетоводни експретизи ВОС, Управител на Счетоводна и консултанска кантора „Евроконсулт – Марчева”
 
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95 от 2009 г.) беше отменена алинея 3 в чл. 13 от закона. На основание отменената разпоредба, в сила до 31.12.2009 г., доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, се третираха като необлагаеми.
От началото на 2010 г. обаче доходите от изброените дейности подлежат на облагане, независимо от факта, че са реализирани от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и/или земеделски производители. В зависимост от статута на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители, доходите от дейността им, включително и от тази за непреработена растителна и животинска продукция, се облагат по реда на:
·                                 чл. 29 ЗДДФЛ, т.е. като “доходи от друга стопанска дейност”, когато физическото лице не е търговец по смисъла на Търговския закон; или
·                                 чл. 26 ЗДДФЛ, когато лицето е едноличен търговец.


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Данъчно третиране на доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители