0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Ваучери за храна отчитане

 Ваучери за храна

Въпрос: Отнася се до ваучери за храна, които сме платили през 2012 г., но поради изчерпване на квотите сме получили през 2013 г. Министерството на Финансите на Република България е разработило методика за счетоводно отчитане и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна, изх. № УК – 3,София, 21.03.2005 г. чието съдържание може да разгледате тук:www.minfin.bg/document/413:1. След като прочетох посоченото указание, не можах да намеря отговор на моя казус. Какви счетоводни операции трябва да взема т.е. по кои сметки да осчетоводя задължението към персонала? Плащането на ваучерите към оператора съм осчетоводила 402/503.

Отговор: От Ева Марчева, Вещо лице Съдебно - счетоводни експертизи
Относно счетоводната отчетност, характеристиката на сметка 421 Персонал, според отмененият Национален сметкоплан е следната: чрез сметка 421 се отчитат ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ПЕРСОНАЛА по начислени възнаграждения, социални помощи, семейни добавки и други плащания за сметка на различни осигурителни организации; по различни удръжки - спестявания, запори, погасявания на заеми и други задължения на персонала и т. н. Чрез тази сметка се отчитат неизплатените в нормативно определения срок възнаграждения и

спестяванията на персонала, работещ в чужбина.

Към сметка 421 може да се открият следните сметки:

l 4211 Работници и служители;

l 4212 Сътрудници;

l 4213 Стипендианти;

l 4214 Персонал по възнаграждения за сметка на осигурителни организации;

l 4215 Депонирани възнаграждения;

l 4216 Спестявания на специалисти в чужбина.

Аналитичното отчитане към сметка 421 може да се организира:

l чрез разчетно-платежна ведомост, в която се осигурява информация за всички сметни отношения;

l по картотечния способ, като за всеки работник, служител, сътрудник,

стипендиант и т. н. се завежда аналитична сметка, в която се записват данни за сметните му отношения с предприятието;

l с депонентски карти - за депонираните заплати.

Сметка 421 се дебитира при:

1. Авансово и окончателно изплащане на възнаграждения и обезщетения на персонала срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.

2. Начисляване на удръжки върху възнаграждението на персонала за данъци, липси, начети, аванси, спестявания и за други плащания срещу кредитиране на сметки от групи: 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 49 Разни дебитори и кредитори, и на сметки 422 Подотчетни лица, 791 Отписани задължения (с удръжките за неправилно изплатени заплати, други възнаграждения и с неизплатени в давностния срок възнаграждения).

Сметка 421 се кредитира при начисляване на възнаграждения, добавки, осигуровки и други плащания на персонала срещу дебитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи, и на сметки 455 Разчети по социалното осигуряване и 495 Разчети по застраховане. Може да използвате горната информация при организиране на счетоводната отчетност, в частност - при справяне с тази ситуация.ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Ваучери за храна отчитане