0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Съдружник внася допълнителен капитал в ООД, средставата са получени от продажба на имот като физическо лице и с тези средства покрива задължение по кредит към фирмата. Какви данъци дължи и как трябва да се отрази счетоводно?

Въпрос: Съдружник внася допълнителен капитал в ООД, средставата са получени от продажба на имот като физическо лице и с тези средства покрива задължение по кредит към фирмата. Какви данъци дължи и как трябва да се отрази счетоводно?

Отговор: Ева Марчева, Вещо лице съдебно-счетоводни експертизи
За внесените допълнителни финансови средства във фирмата,съдружникат не дължи какъвто и да е данък. Отделно за продажбата на имот от физическото лице е възможно да има данъчно облагане при продажбата в зависимост от срока от придобиване на имота. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви, а може и да не плаща - това е от правна гледна точка.

Обаче от данъчна - лихва има, пазарната.

Чл.16, ал.2, т.3 от ЗКПО регламентира, че получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна финансова помощ, са сделки, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане.

Съгласно чл.36 от ЗДДФЛ, годишната данъчна основа за доходите от лихви се определя, като облагаемият доход по чл. 35 от закона, ПРИДОБИТ през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Съгласно чл. 42, ал.1 от ЗКПО, разходите на данъчно задължени лица,представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, КОИТО НЕ СА ИЗПЛАТЕНИ към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.счетоводни казуси за 2013

Непризнатите разходи по ал. 1 се признават за данъчни цели в годината, през която доходът е изплатен, до размера на изплатения доход – ал.3 от закона, т.е.осчетоводяваш разход за лихви, но го признаваш или не данъчно в зависимост от плащането.

 ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Съдружник внася допълнителен капитал в ООД, средставата са получени от продажба на имот като физическо лице и с тези средства покрива задължение по кредит към фирмата. Какви данъци дължи и как трябва да се отрази счетоводно?