0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Осчетоводяване на средства по специална сметка за адвокати

 Осчетоводяване на средства
по специална сметка за адвокати

Въпрос: Адвокатско дружество има открити сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата. Според текста на Закона това не са средства на дружеството и не принадлежат към имуществото му. Правилно ли е това?  По коя балансова сметка трябва да се отчетат?

Отговор: От Ева Марчева, Вещо лице съдебно – счетоводни експертизи

Кореспонденции между разчетна и счетоводна сметка за парични средства с достатъчна степен на аналитичност е достатъчно. Става дума за кореспонденцията на Вашата каса и/или разплащателна сметка.

Съгласно отменения Национален сметкоплан, чрез задбалансовите счетоводни сметки предприятията отчитат включените в стопанския им оборот активи, които са чужда собственост; собствените активи и пасиви, които по определени причини са изключени от стопанския им оборот; условните вземания и задължения. Те, подобно на балансовите сметки, могат да се водят и аналитично.и казуси за 2013

Следователно може да включите във вашия Индивидуален сметкоплан задбалансова отчетност, базирана на сметките в отменения Национален сметкоплан. Задбалансовите сметки не намират отражение в счетоводния баланс на предприятието. Кореспонденцията на задбалансовата счетоводна сметка, отразяваща разплащателната сметка на адвокат/адвокатско дружество, е с подобна задбалансова - разни активни, задбалансови сметки или разни пасивни задбалансови сметки в зависимост от движението на паричните потоци.ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Осчетоводяване на средства по специална сметка за адвокати