0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Единната сметка на НАП крие подводни камъни

Както всяка година и 2013 година ще започне с промени в законите, касаещи бизнеса. 
Тази година управляващите са подготвили промени, които улеснявали бизнеса. Дали е така?

 

До момента осигуровките и данъците, се плащат по различни сметки и параграфи, в зависимост от това, дали се отнасят за републиканския бюджет или различните фондове на социалното и здравно осигуряване. От 01.01.2013 година влиза в сила единна сметка за плащане на всички задължения. Официалния аргумент за това е, че бизнеса ще спести от таксите за различните банкови преводи. Задълженията ще се погасяват по дата на тяхното възникване, от което следва, че неофициалния аргумент е събиране на задължения към държавата с изтичащ давностен срок. До тук нищо лошо, държавата трябва да събере своите вземания, но какво ще се получи на практика. Всеки, на който му се е налагало да получи удостоверение за липса на задължения или е минал данъчна проверка, се е сблъсквал с неточности в системата на НАП. Дори в случаите, когато съвестно сме са платили в срок всички задължения, често се налага да минем през счетоводството на НАП и после да докажем с платежно, че сме платили дадено задължение, което не е било правилно „обвързано“. „Услужливо“ системата на НАП, наречена Система за управление на приходите / СУП/ не дава информация за надвнесени суми или необвързани плащания със съответното задължение. За такава информация се минава само през счетоводството, което пък не вижда такива, ако срока е по-голям, защото съответната година била „затворена“. Всичко това се случва при положение, че досега плащаме по отделни сметки и параграфи. До момента поне имаме възможността при допусната грешка, да докажем с платежни документи плащането по конкретна сметка и параграф. След 01.01.2013 година ще имаме една сметка, в която да превеждаме всичко. Кой, как и защо е погасил определено задължение ще се разбира по-трудно. Не е ясно какво ще се случва ако имате задължение по ревизионен акт, който обжалвате в съда, но в системата на НАП, той излиза като задължение и превеждайки пари за текущи осигуровки например, те ще бъдат прихванати по обжалвания акт, който е първи по възникване на вземането. Разминаванията и грешките ще станат трудно проследими. Към момента има инструкция всеки да провери в системата на НАП какви задължения има и да ги погаси. Едно изправяне на грешка отнема между 1 и 4 седмици, като се започне от откриване на грешката, подаване на молба за нейното коригиране, придружена с платежни документи за доказателство и накрая някой да оправи грешката. Услугата за онлайн проверка на задълженията стартира на 12.12.2012 година и дава информация какво дължите, но не и какво сте направили. От самата справка не става ясно и кога НАП е получил превода ви и как са начислени лихви за забавяне. До края на годината работните дни са 10, в които всички трябва да проверим и изчистим задълженията си. В първите 3 дни са направени 50 000 справки от фирми, които имат електронни подписи. Дори да има проблем само в 10% от случаите, пак няма да има техническо време да се отстранят неточностите. Така се появява още едно задължение за фирмите, да следят в системата на НАП какво и как дължат към момента и при всяко разминаване да тичат до НАП.

 

Друг е въпроса за бавното и неефективно събиране на вземанията на държавата, което обикновено става в последния момент преди изтичане на давностния срок. Фирмите подават ежемесечно декларации с информация за дължимите осигуровки и данъци, в тримесечен срок от края на календарната годината подават и годишни декларации, а проверките за разминавания се случват понякога след години. Сегашната електронна система не дава възможност на фирмите сами да получават адекватна информация за движението по своята партида и своевременно да отстраняват неточности, защото грешки се допускат и от двете страни, важното е бързо и навреме да се отстраняват. В междуфирмените отношения към края на всяка финансова година се правят проверки на разчетите и разминаванията се отстраняват. При взаимоотношения с държавата нещата се трупат с години, защото такива проверки се случват само в определени случаи – при ревизия, при искане за издаване на документ за липса на задължения или в случая – покана към всички да си проверят задълженията си, но в прекалено кратък срок.

 

Промените в законодателството отново се правят в последния момент и изведнъж всички фирми се втурват да свършат нещо в определения срок. Всяка година през месец декември стават ясни окончателните промени в законодателството, засягащо бизнеса за следващата година. От цялата бъркотия може да се предположи, че фирмите отново няма да имат време да направят адекватни планове за разходите си за следваща година.

 ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Единната сметка на НАП крие подводни камъни