0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/evroproekti
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Съдебно счетоводни експертизи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Албум първични счетоводни документи
  Примерни документи за регистрация в ДАНС

Примерен бизнес план

Примерен бизнес план
 
1. Въведение
 • Име на проекта, обект на разработката.
 • Име и адрес на фирмата, координати за връзка.
 • Лица за контакти.
2. Резюме
 • Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.
 • Сфера на дейност.
 • Водещи фигури- опит.
 • Описание на пазара и вписване на продукта и/или услугата в него.
 • Цел на стартиращия бизнес.
 • Необходими ресурси: персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване.
3. Представяне на проекта и предлагания продукт/услуга
 • Описание на идеята за развитие на този проект.
 • Описание на продукта или на услугата, какви нужди покриват.
 • Готовност за реализация.
 • Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз и адекватен сервиз, малки размери, други.
 • Защита на продукта: патенти, марки, други.
 • Описание на технологичния процес.
 • Самостоятелно ли ще бъде организирано производството или ще има и подизпълнители.
 • Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, цена).
 • Доставчици на компонентна база, материали и суровини, периоди на доставка.
4. Анализ на средата
 • Описание на бранша. Тенденции за развитие.
 • Нормативна уредба. Данъчно облагане.
 • Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.
 • Канали за разпространение.
 • Доставчици на компонентна база.
 • Потребители.
 • Конкуренти и конкурентни цени.
 • Район на разпространение.
 • Пазарен потенциал и обем.
 • Растеж на пазара.
5. Маркетингов план
 • Сегментиране на пазара.
 • Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара.
 • План за продажбите- месеченен/тримесечен обем на продажбите.
 • Дистрибуция и реклама.
6. Текущо състояние
 • Сфера на дейност.
 • Опит на партньорите.
 • Необходими ресурси.
 • Текущо състояние- Отчет за приходите разходите за последната 1 година.
7. Организация и управление
 • Правна форма
 • Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.
8. Прогнозни финансови разчети
 • Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен.
 • Източници на финансиране.
  • Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;
  • Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);
  • Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.
 • Формиране на пълната себестойност на изделията.
 • Прогнозни приходи и разходи.
 • Прогнозни парични потоци.
9. Финансови показатели и оценка на проекта
 • Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.
10. Времеви график. Фази на осъществяване на бизнес проекта.
11. Заключение


ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
ВЕЧЕ ОТКРИХМЕ И ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТКОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт"
гр. София
бул. "Витоша" №1

0898/527 530

e-mail: office@euroconsultbg.eu

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени. Примерен бизнес план