0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Семинар "Годишно счетоводно приключване 2012 година"

 АКАДЕМИЯ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И КУЛТУРА
– А.О.Р.К. – гр. Варна
,

офис: гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг” №7,

сл. тел: 052/993-306;  0898/527 – 530, 0899/527 – 530

интернет страница: http://academy.alle.bg

има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема:

Годишно счетоводно приключване – 2012 г.”

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 05 януари /събота/ 2013 г.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  гр. Варна,  ул. „Хан Омуртаг” №7, офис 5 и офис 8

ЛЕКТОР: Адвокат Илонка Ковачева - дипломиран и практикуващ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, РЕГИСТРИРАН ОДИТОР което в съчетание с богатия опит на ПРАКТИКУВАЩ АДВОКАТ, гарантира доброто познаванена проблемите на клиента и тахното компетентно разрешаване.

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор ; адвокат

 

ПРОГРАМА на семинара:

1. Уточняване счетоводната рамка, която е приложима при изготвяне на годишния финансов отчет;МСФО;НСС;Обхват.

2. Инвентаризации;Провеждане;Обхват;Потвърждаване на салда;

Счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризациите;

3. Последващи оценки към края на отчетния период на:

 дълготрайни материални активи; дълготрайни нематериални активи;

 финансови активи; финансови пасиви; материални запаси; вземания;

    провизии;

4. Проверки за обезценка на:

 дълготрайни материални активи; дълготрайни нематериални активи;

 финансови активи; материални запаси;    вземания;

5. Начисляване на провизии.  Условни активи и условни пасиви;

6. Приключване на счетоводните сметки – признаване на разходи и приходи за минали периоди, текущия период и за бъдещи периоди ;

7. Счетоводни ефекти влияещи на определянето на данъка върху печалбата:

Данъчни временни разлики ;Данъчни постоянни разлики;Други суми свързани с определяне на облагаемата печалба;Текущи и отсрочени данъци (отсрочени данъчни активи и отсточени данъчни пасиви);

8. Проследяване на събитията след края на периода;Последващи корекции;

Оповестявания.

9. Изготвяне на годишния финансов отчет:

Представяне на финансовата информация в годишния финансов отчет;

Преглед на позициите включени в Счетоводния баланс, Отчета за приходите и разходите, Отчета за паричните  потоци и Отчета за собствения капитал.

10. Изисквания за оповестителни сведения за всички позиции от годишния финансов отчет;

11. Изготвяне на Отчет/Доклад за дейността.

ГРАФИК НА СЕМИНАРА:

9, 00 - 10, 30 ч – Лекция ; 10, 30 - 10, 50 ч – Кафе - пауза;

10, 50 - 12, 30 ч - Лекция; 12, 30 - 13, 30 ч – Обяд;

13, 30 - 15, 00 ч – Лекция; 15, 00 - 15, 20 ч – Кафе - пауза;

15, 20 - 17, 30 ч – Лекция;

Цена за участие в семинара:

- такса за семинара: 75 лв.

- 2 кафе паузи и работен обяд: 10 лв. /работен обяд по желание/

Обща цена за семинара: 85 лв. –

Таксата е окончателна и върху нея не се начислява ДДС.

Отстъпки: При заявено участие на 2-ма или 3-ма представители на една фирма,

ползват 25 % отстъпка от таксата за участие в семинара.

ВАЖНО: За да заявите своето желание за участие в семинара, моля изпратете e-mail с вашето име и телефон за връзка на euroconsultbg@yahoo.com, за да можем да ви изпратим банкова сметка, на която да преведете таксата за участие в семинара.


СРОКЪТ за изпращане на заявка и заплащане на таксата за участие в семинара е до 04.01.2013 г .ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Семинар "Годишно счетоводно приключване 2012 година"