0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

Курсове по испански език

Курсове по испански език в „Академия за образование, развитие и култура – АОРК" се водят по системата “Nuevo VEN ”, разделена в три нива. Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио касети както и допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове, които помагат както на преподавателя така и на курсиста да наблегнат на по-трудните за тях части. Преминаването на всяко ниво дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка, както следва:


Курсове по испански език за начинаещи

“Nuevo VEN ” 1 покрива ниво А1 и А2 от Европейската езикова рамка.
Преминаването успешно на първо ниво дава възможност на курсистите да разбират познати думи и изрази свързани с ежедневния начин на живот. Могат да се изразяват с прости изречения свързани с тях, семейството им, мястото където живеят или хората които познават. Могат да водят диалог по позната тема, ако събеседникът им говори бавно и отчетливо, както и да напишат текст с проста езикова конструкция. В този етап на обучение се отделя голямо внимание на правилата за четене и писане, правилното произношение, което поставя една добра основа, върху която обучаващият се да допълва знанията и уменията си.
Курсове по испански език - 1-во ниво покриват следната граматика:

·         спреженията на основните правилни и неправилни глаголи

·         сегашно време

·         числителни

·         членуване

·         възвратни глаголи

·         сравнителни степени на прилагателните

·         герундий

·         представяне на двете основни минали времена на глаголите.


Курсове по испански език 2-ро ниво

“Nuevo VEN ” 2 покрива нивото В1 от Европейската езикова рамка.
Преминаването успешно
Курсове по испански език - второ ниво дава възможност на курсистите да затвърдат и напълно усвоят по-трудните граматични постановки, както и да обогатят изказа си и начина на писане. Усвояват се по-сложните минали времена. Затвърждават се изказите със сложни изречения и конструкции. Вербалните умения се обогатяват с помощта на следните тематики: описание характера на човека, междуличностните отношения като дружба, любов и омраза. Учебникът съдържа 15 урока, всеки от които е разделен на пет секции. В първите две чрез диалози се упражняват комуникативните умения и се въвежда темата на урока. В секцията “Граматично съдържание” се обясняват граматичните структури разработени в урока, а в секцията “Езикът в действие” се преговарят лексикалните и функционални единици чрез практика на слушане, четене, писане и говорене. Накрая в секцията “Ателие” се работи за усъвършенстване разбирането при четене и писменото изразяване чрез текстове засягащи различни културно-исторически теми от Испания и Латинска Америка.индивидуално,испански,испански език,езикови курсове,испански,курс,курс,испански, ниво

Курсове по испански език 3-то ниво

“Nuevo VEN ” 3 покрива съответно нивото В2 от Европейската езикова рамка.
Преминаването успешно на
Курсове по испански език - трето ниво дава на курсистите знания върху най-трудните граматически структури, обогатен речников запас, който допринася за общуване с известна непринуденост и лекота. Контакт с автентичен носител на езика не би затруднил курсиста. Може да се изразява спонтанно и свободно в разговор по познати за него теми.
Учебникът съдържа 12 урока, които са разделени на секции. Урокът започва със секцията “Книги” или “Преса”, където се представя автентичен текст, последван от различни упражнения за разбиране при четене и за разширяване на речниковия запас. Следва секция “Комуникация” която съдържа диалог, който представя най-често срещаните в разговорния език лексикални и граматичните структури, свързани с тематиката на урока. Следват секциите “За слушане” и “За писане”, които усъвършенстват съответните уменията. Последната обогатителна секция “Открития” е досег на курсиста до културата, историята и съвременността на Испания и Латинска Америка.ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. Курсове по испански език