0898 527 530
office@euroconsultbg.eu  
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/standarti-iso
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/schetovodni-uslugi
chrome://newtabhttp//www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork223_akademiya-za-obrazovanie-razvitie-i-kultura-grvarna-aork
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/administrativni-uslugi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/biznes-planove-i-finansovi-analizi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/sydebno-schetovodni-ekspertizi
  ОФШОРНИ КОМПАНИИ - OFFSHORE COMPANIES
  Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК
  Годишна отчетност 2013
  Счетоводни услуги
  Бизнес планове и финансови анализи
  Регистрация на ЕООД, ООД - 50 лева и административни бизнес услуги
  Европроекти
  Годишна отчетност през 2012 година
  Данъчно облагане по ЗДДС 2012
  Годишна отчетност за 2011 година
  Съдебно счетоводни експертизи
  Стандарти ISO
  Албум първични счетоводни документи
  ТРЗ и Личен състав
  Национални счетоводни стандарти
  Международни счетоводни стандарти
  Примерни документи за регистрация в ДАНС
  Закони и наредби
  Социално осигуряване

За Вас земеделци


ЗДДФЛ. Какви разходи се признават на земеделски производител - физическо лице?
ЗДДФЛ. Въпрос: Какви разходи се признават на земеделски производител - физическо лице?
Според чл. 29, т.1 от ЗДДФЛ облагаемият   доход от стопанска дейност на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство (с изключение на доходите от производство на декоративна растителност)  се получава като придобитият доход се намалява със 60 на сто разходи за дейността. Как следва да се разбира терминът “облагаем доход”, ползван в цитираната разпоредба, и по-конкретно какви разходи се приспадат от регистрираните земеделски производители?
Ако земеделският производител има приход 100 000 лв. и разходи 80 000 лв., то кое е вярното:
1. От тези 100 000 лв. приспадаме 60%. Остават 40 000 лв. и върху тях плащаме 10% данък, т. е. 4 000 лв. Независимо, че имаме разходи за 80 000 лв. (заплати, осигуровки и т.н.);
2. От тези 100 000 лв. вадим 80 000 лв. разходи и от остатъка от 20 000 лв. приспадаме 60%. Остават 12 000 лв. и върху тях плащаме данък 10%, т. е. 1200 лв..  Ако приемем за верен първият вариант излиза, че земеделският производител – физическо лице е в много по-неблагоприятна ситуация от колкото фирмите - при тях получените приходи се намаляват със заплати и осигуровки и другите разходи и чак тогава се дължи 10% данък печалба.
 
Отговор:
Ева Марчева, вещо лице Съдебно-счетоводни експретизи ВОС,
Управител на Счетоводна и консултанска кантора „Евроконсулт – Марчева”
 
Според чл.12, ал. 2 от ЗДДФЛ, когато в ЗДДФЛ е предвидено приспадане на разходи, при определяне на облагаемия доход от съответния източник се вземат предвид разходите, определени по реда на ЗДДФЛ (чл.12, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Според ЗДДФЛ при извършване на стопанска дейност от физическо лице, при формиране на облагаемия доход, разходите, които следва да се вземат предвид се определят по два начина:
-          за лица, осъществяващо дейност като еднолични търговци или за физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон, без да са регистрирани като еднолични търговци - въз основа на фактически извършените разходи по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ (чл. 26, ал.1 и 7 от ЗДДФЛ);
-          за физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон - въз основа на разходи за дейността на база на фиксиран норматив (чл. 29 от ЗДДФЛ). (За физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност - нормативът е 60 на сто, а при производство на декоративна растителност, както и за нерегистрираните земеделски производители - нормативът е 40 на сто (чл. 29, т.1 и т.2, б. “а” от ЗДДФЛ)).
 
Според разпоредбата на чл. 2, т.1 от Търговския закон (ТЗ) не се смятат за търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. 
 
Доколкото ТЗ изрично изключва физическите лица - земеделски производители от обхвата на търговците по смисъла на ТЗ, то за регистрираните земеделски производители – физически лица под “разходи, които следва да се вземат предвид при определяне на облагаемия доход”  следва да се имат предвид единствено нормативните разходи от 60 на сто, посочени в чл. 29, т.1 от ЗДДФЛ, респ. 40 на сто – при производство на декоративна растителност (чл. 29, т.2, б. “а” от ЗДДФЛ). Фактическите разходи, които е направил земеделският производител – физическо лице, за възнаграждения, наем на техника и др. са без значение за данъчното облагане. В този смисъл има и писмено становище на приходните органи
 
Затова за да може при определяне на облагаемия доход, да се вземат предвид фактически извършените разходи, земеделският производител би следвало да се регистрира или като едноличен търговец или като ЕООД.
 
 


• Академия за образование, развитие и култура - гр.Варна - АОРК • Фондация в частна полза • Данъчни облекчения за 2014 г. • Годишна отчетност за 2011 година • Полезни съвети за намиране на добра счетоводна кантора • За Вас земеделци • Българите в чужбина не дължат здравни вноски • Публикуване на годишните финансови отчети • Как да платим данъците и осигуровките си по Интернет? • ДДС-декларациите само по електронен път • Регистрация в ДАНС • Промени в Закона за здравното осигуряване-морски лица и лица с двойно гражданство • Как земеделците да намалят до 60% от корпоративния си данък • Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит,Данъчно облекчение за млади семейства • Проверка на сметка за електроенергия • Съдружник внася допълнителен капитал в ООД, средставата са получени от продажба на имот като физическо лице и с тези средства покрива задължение по кредит към фирмата. Какви данъци дължи и как трябва да се отрази счетоводно?
ВАЖНО
СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА "ЕВРОКОНСУЛТ"
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА УВЕДОМИ ВСИЧКИ
НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ
Е В ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА ОФИС В ГРАД СОФИЯ!!!


ОТ ЕКИПЪТ НА 
СКК ЕВРОКОНСУЛТ
КОНТАКТИ

Счетоводна и консултантска кантора
"Евроконсулт - Марчева"
гр. Варна
0889/270081
0988/880 418
e-mail: office@euroconsultbg.eu
ул. "Хан Омуртаг" 7 - офис 6

Управител: Ева МАРЧЕВА

НАЧАЛО l ЗА НАС l ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ l ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ l КАЛКУЛАТОРИ l ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА l НАШИ КЛИЕНТИ l РЕЛАКС l КОНТАКТИ
2017, Всички права запазени. За Вас земеделци